Welkom bij Stork Software

Stork Software is een software ontwikkelaar die zijn wortels al meer dan 20 jaar in de groenten en fruit handel heeft en is gevestigd in Zoetermeer. Wij zijn een kleine onderneming met veel aandacht voor specifieke klantwensen. Wij werken samen met het ook in Zoetermeer gevestigde bedrijf BlueCoded,, voor ondersteuning en continuïteit.

STORM “Residu management made easy”

STORM STrategisch en Operationeel Residu Management

STORM is ontstaan doordat:

Voedselveiligheid van steeds grote belang is voor de afzet van de producten.

Er veel (soms teveel) geld en , met name, arbeid aan besteed moeten worden.

Er vaak maar moeizaam inzicht is te verkrijgen in de data uit het verleden.

…….

U wilt snel kunnen zien :

Hoe er voldaan is aan de wettelijke en bovenwettelijke eisen voor de residuen.

Wat het effect is van een wijziging van die eisen.

Wat een leverancier, product of land in de afgelopen jaren heeft gepresteerd.

Een jaarplan kunnen vastleggen en de invulling daarvan op de voet kunnen volgen

…….

Wij bieden:

Een uitgebreid administratiesysteem voor de bemonsteringen en analyse resultaten.

Een geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de laboratoria.

Snel in zicht in de gerealiseerde resultaten en de evaluatie van de wettelijke en bovenwettelijke eisen

Uitgebreide rapportages, zowel in STORM als middels PowerBI, over meerdere jaren

…….

Menu