STORM is een applicatie voor STrategisch en Operationeel Residu Management.
Het beschikt over een gedegen orderregistratie, geautomatiseerde gegevens uitwisseling met laboratoria, en het beoordeelt de resultaten op basis van uitgebreide criteria.

STORM is een gereedschap waarmee het dagelijks werk rond de borging van voedselveiligheid zeer
effici├źnt wordt aangestuurd en gevolgd.
Voor het uitwisselen van gegevens met laboratoria wordt gewerkt met standard eLab-XML bericht
zoals dat door UN/CEFACT is vastgesteld. Hiermee is wereldwijde technische communicatie met laboratoria, maar ook met klanten en leveranciers zeer gemakkelijk geworden.
Geautomatiseerde beoordeling van de analyse resultaten (zowel op wettelijk niveau als tegen specifieke klant eisen) spaart veel tijd en voorkomt de kans op fouten.

Een ander en heel belangrijk onderdeel van STORM is het management gedeelte.
Direct vanuit het programma of via Power BI heeft u zicht op de data uit het verleden.
Power BI maakt gebruik van grafieken, hierdoor zijn grote aantallen complexe data simpel
toegankelijk.
Het heeft een uitgebreide selectie voor het inzichtelijk maken van de verzamelde data
Enkele voorbeelden:

Welke landen, producten, leveranciers, ….., vormen een risico voor overschrijding van de normen van de wet of van een specifieke klant eis?

De MRL van een werkzame stof wordt verlaagd, met welk product(-en), land, leverancier zijn problemen te verwachten?

Product voldoet niet aan de bovenwettelijk eisen van een klant. Wat is de belangrijkste oorzaak dat het product niet voldoet?

Is het zinvol om aanvullende analyses op de Multi-residu screening te laten uitvoeren?

Door snel en betrouwbaar inzicht in de data, kunt u besluiten nemen op basis van onderbouwde cijfers. De aanpak van uw residu management komt hiermee op een hoger niveau.
STORM is een gereedschap om met een gerichte inzet van analyses, tot een optimale beheersing van de voedselveiligheid te komen.
STORM is gebouwd met als uitgangspunt de product borging in de AGF wereld te ondersteunen.

In de basis is het een programma dat data uitwisseling tussen opdrachtgever en laboratoria organiseert en ondersteunt.
Dit proces is niet alleen actueel in de AGF wereld. We zien bijvoorbeeld een toenemende belangstelling voor residuen in de sierteelt. Maar denken ook aan andere levensmiddelen die op een laboratorium op inhoudsstoffen worden onderzocht. Het is dan ook breder inzetbaar dan alleen voor de AGF

Menu